Kwalifikacje rynkowe

Realizujemy szkolenia kończące się uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego otrzymanie kwalifikacji rynkowych.

Handsome, stylish, bearded, corporate, executive, cheerful positive man in casual outfit presenting new start up, project to attentive  listeners of community, holding tablet in hands

Kwalifikacje rynkowe

Nasze szkolenia umożliwiają uzyskanie rozpoznawalnego i uznawanego w danej branży certyfikatu potwierdzającego nabycie konkretnych, określonych w programie szkoleniowym kwalifikacji rynkowych. Kwalifikacje te są odpowiedzią na potrzeby rynku.
Po ukończeniu szkolenia uzyskujesz certyfikat potwierdzający posiadanie określonej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych (postaw). 
Mogą go uzyskać osoby, które przystąpiły do sprawdzianu potwierdzającego nabycie określonych kwalifikacji.

MTD

Zdobywanie nowych umiejętności praktycznych i poszerzanie wiedzy teoretycznej podnosi jakość wykonywanej pracy.
Certyfikat potwierdzający nabycie kwalifikacji zwiększa Twoje szanse na rynku pracy, potwierdza wiedzę i umiejętności oraz przyciąga uwagę pracodawców.