Coaching

Profesjonalny rozwój firm i pracowników, doświadczeni trenerzy i sprawdzone rozwiązania.

COACHING (1)

Coaching

Coaching jest zawsze ukierunkowany na poszukiwanie rozwiązań, prawdziwie odpowiadających wspieranej osobie.

Sesje naszych specjalistów są autonomiczne lub są wkomponowane w projekt obejmujący także inne formy rozwoju: szkolenia, doradztwo, mentoring.

Obszary i specyfika naszych sesji to coaching zawodowy, biznesowy, kierowniczy        i przywódczy, przewodzenie w nurcie TSR, life coaching, coaching dla seniorów i ich Rodzin.

MTD

Proces coachingowy, zwłaszcza wzmocniony warsztatami, realnie wpływa na zmiany w jakości zarządzania zespołami,
wzrost komunikatywności, zwiększenie klarowności stawianych zadań,
powierzanie większych uprawnień i odpowiedzialności pracownikom, delegowanie zadań
oraz zwiększenie sprawności prowadzenia spotkań.

Najskuteczniej pomagamy, gdy usługą rozwojową obejmujemy równocześnie trzy obszary: 
kwalifikacje i motywacje pracowników, procedury i zasady rządzące realizacją zadań oraz narzędzia pracy.