Dotacje

Kompleksowo pozyskujemy fundusze UE – od pomysłu, napisanie wniosku, po rozliczenie projektu.

DOTACJE (1)

Dotacje

Pozyskujemy dotacje ze środków unijnych i krajowych dla firm, organizacji                   i administracji. Obsługujemy i rozliczamy projekty szkoleniowe, badawczo-rozwojowe, inwestycyjne, łączące biznes i naukę oraz inne.

MTD

Mamy wieloletnie doświadczenie w kompleksowej obsłudze pozyskiwania funduszy unijnych – od współpracy przy tworzeniu pomysłu,
poprzez wybór najlepszego finansowania, sporządzenie wniosku o dotację, zarządzanie projektem po jego rozliczenie.
Możemy nawiązać współpracę w dowolnej fazie, a także w sytuacjach krytycznych.

Analiza
i doradztwo

Twój pomysł i nasze doradztwo doprowadzą do wyboru najlepszego
i najbezpieczniejszego źródła dofinansowania.

Przygotowanie wniosku

Przygotujemy dokumentację umożliwiającą uzyskanie jak najwyższej punktacji
i tym samym dofinansowania.

Umowa
o dotację

Pomożemy przygotować wszystkie dokumenty niezbędne do podpisania umowy
o dofinansowanie.

Zarządzenie projektem

Zapewniamy stałą
i profesjonalną pomoc specjalistów podczas realizacji projektu.

Rozliczenie dotacji

Przygotujemy dokumenty rozliczeniowe:
wnioski o
zaliczki, płatności pośrednie i płatność końcową i in.

Sytuacje krytyczne

Masz kłopot ze swoim projektem?

Ratujemy projekty na każdym etapie: wnioskowania, odwołań, realizacji, rozliczania
i sprawozdawczości.

Dotacje na usługi rozwojowe: szkolenia, doradztwo, coaching i inne

Szkolenia

Baza Usług Rozwojowych

O dofinansowanie szkoleń, doradztwa, coachingu i mentoringu w każdym obszarze kompetencji mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Poziom dofinansowania wynosi do 80 %.
Mamy uprawnienia do przedstawiania w BUR ofert finansowanych ze środków unijnych.
Doskonale znając mechanizmy udzielania wsparcia doradzamy i sporządzamy wnioski o przyznanie dofinansowania. Wykonujemy analizy potrzeb rozwojowych.
Wspieramy zarządzanie projektem.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Krajowy Fundusz Szkoleniowy przeznaczony jest dla pracodawców z całej Polski
i ze wszystkich branż zatrudniających minimum jedną osobę na podstawie umowy o pracę.

Dotacja może być przyznana na szkolenia związane z potrzebami kształcenia przedsiębiorcy. Co roku określane są priorytety wydatkowania środków, zaś dotacji udzielają Urzędy Pracy.
Poziom dofinansowania wynosi:

Weryfikujemy dostępność środków, piszemy wniosek, pomagamy określić potrzeby szkoleniowe zgodnie z priorytetami, realizujemy szkolenia                                      oraz rozliczamy uzyskane dofinansowanie.
Jesteśmy wiarygodną, certyfikowaną firmą szkoleniową z wieloletnim doświadczeniem, wystawiającą zaświadczenia o ukończeniu kursu zgodne               z wymogami Urzędów Pracy.

Inne źródła finansowania

W ramach dotowanych projektów inwestycyjnych, badawczo-rozwojowych czy innych finansowanych z funduszy samorządowych, międzynarodowych, specjalizowanych
(np. dot. ekologii, gospodarki wodnej, BHP, dla cudzoziemców itp.) możliwe lub konieczne jest zrealizowanie komponentu szkoleniowego i/lub doradczego.
Daj nam znać o swoim oczekiwaniu, na pewno razem znajdziemy rozwiązanie.

DOTACJA NA B+R

Dotacje na B+R

Pozyskujemy i rozliczamy dotacje na projekty badawczo – rozwojowe ze środków regionalnych i ogólnopolskich. W zależności od wielkości przedsiębiorstwa i rodzaju prac dofinansowanie wynosi do 90% kosztów projektu.
Dofinansowanie projektów B+R obejmuje:

B+R

Jakie koszty można sfinansować z dotacji?

DOTACJE NA INWESTYCJE

Dotacje na inwestycje

Pozyskujemy i rozliczamy dotacje na projekty inwestycyjne. Dofinansowanie uzależnione jest od wielkości przedsiębiorstwa i lokalizacji inwestycji.
Wynosi do 70% kosztów projektu.
Jakie koszty można sfinansować z dotacji?

Inwestycje

Kompetencje menadżerskie_DOTACJE

Dotacje na rozwój menadżerów

Dofinansowanie przeznaczone jest przede wszystkim dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Wsparcie udzielane jest na szkolenia, doradztwo, coaching kadry zarządzającej w zakresie podnoszenia takich kompetencji jak m.in.:

Rozwój

Poziom dofinansowania wynosi do 80%. Napiszemy wniosek, doradzimy
w określeniu potrzeb szkoleniowych oraz rozliczymy uzyskane dofinansowanie.