Kalendarz szkoleń 2015

Współpraca w zespole                           

WARSZAWA

3 listopada 2015

Modułowe Warsztaty Kompetencyjne

Płać za wyniki!

Techniki budowania dobrego systemu wynagrodzeń

 

WARSZAWA 4 listopada 2015 Warsztat MeToDa™
Dobrze sprzedaj!

Technika znajdowania klucza do potrzeb Klienta


WARSZAWA 5 listopada 2015 Warsztat MeToDa™
Radzenie sobie ze stresem


WARSZAWA 9 listopada 2015 Modułowe Warsztaty Kompetencyjne

Chcę najlepszego pracownika!

Technika rekrutacji w praktyce


WARSZAWA 17 listopada 2015 Warsztat MeToDa™
Negocjuj skutecznie!

Technika wyznaczania celu i wzmocnienia siły negocjacyjnej


WARSZAWA 18 listopada 2015 Warsztat MeToDa™

Sposoby na wypalenie zawodowe


WARSZAWA 19 listopada 2015 Modułowe Warsztaty Kompetencyjne

Szef skutecznie motywuje!

Techniki motywowania pracowników


WARSZAWA 24 listopada 2015 Warsztat MeToDa™

Płać za wyniki!

Techniki budowania dobrego systemu wynagrodzeń


WARSZAWA 25 listopada 2015 Warsztat MeToDa™

Skuteczna komunikacja z Klientem


WARSZAWA 26 listopada 2015 Modułowe Warsztaty Kompetencyjne

Pracownicy to bogactwo!

Technika oceny potencjału pracowników


WARSZAWA 27 listopada 2015 Warsztat MeToDa™

Wygraj kontrakt!

Technika oceny przewagi nad konkurencją


WARSZAWA 30 listopada 2015

Warsztat MeToDa™


Komunikacja ustna

WARSZAWA

1.12.2015

Modułowe Warsztaty Kompetencyjne

Płać za wyniki!

Techniki budowania dobrego systemu wynagrodzeń


WARSZAWA 3.12.2015 Warsztat MeToDa™
Dobrze sprzedaj!

Technika znajdowania klucza do potrzeb Klienta


WARSZAWA 8.12.2015 Warsztat MeToDa™

Autoprezentacja


WARSZAWA 10.12.2015 Modułowe Warsztaty Kompetencyjne

Chcę najlepszego pracownika!

Technika rekrutacji w praktyce


WARSZAWA 11.12.2015 Warsztat MeToDa™
Negocjuj skutecznie!

Technika wyznaczania celu i wzmocnienia siły negocjacyjnej


WARSZAWA 14.12.2015 Warsztat MeToDa™

Wywieranie wpływu/przywództwo


WARSZAWA 15.12.2015 Modułowe Warsztaty Kompetencyjne

Szef skutecznie motywuje!

Techniki motywowania pracowników


WARSZAWA 16.12.2015 Warsztat MeToDa™

Płać za wyniki!

Techniki budowania dobrego systemu wynagrodzeń


WARSZAWA 17.12.2015 Warsztat MeToDa™

Asertywność handlowca


WARSZAWA 21.12.2015 Modułowe Warsztaty Kompetencyjne

Pracownicy to bogactwo!

Technika oceny potencjału pracowników


WARSZAWA 22.12.2015 Warsztat MeToDa™

Wygraj kontrakt!

Technika oceny przewagi nad konkurencją

WARSZAWA 29.12.2015 Warsztat MeToDa™

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Współpraca w zespole                           

WARSZAWA

3 listopada 2015

Modułowe Warsztaty Kompetencyjne

Płać za wyniki!

Techniki budowania dobrego systemu wynagrodzeń

 

WARSZAWA 4 listopada 2015 Warsztat MeToDa™
Dobrze sprzedaj!

Technika znajdowania klucza do potrzeb Klienta


WARSZAWA 5 listopada 2015 Warsztat MeToDa™
Radzenie sobie ze stresem


WARSZAWA 9 listopada 2015 Modułowe Warsztaty Kompetencyjne

Chcę najlepszego pracownika!

Technika rekrutacji w praktyce


WARSZAWA 17 listopada 2015 Warsztat MeToDa™
Negocjuj skutecznie!

Technika wyznaczania celu i wzmocnienia siły negocjacyjnej


WARSZAWA 18 listopada 2015 Warsztat MeToDa™

Sposoby na wypalenie zawodowe


WARSZAWA 19 listopada 2015 Modułowe Warsztaty Kompetencyjne

Szef skutecznie motywuje!

Techniki motywowania pracowników


WARSZAWA 24 listopada 2015 Warsztat MeToDa™

Płać za wyniki!

Techniki budowania dobrego systemu wynagrodzeń


WARSZAWA 25 listopada 2015 Warsztat MeToDa™

Skuteczna komunikacja z Klientem


WARSZAWA 26 listopada 2015 Modułowe Warsztaty Kompetencyjne

Pracownicy to bogactwo!

Technika oceny potencjału pracowników


WARSZAWA 27 listopada 2015 Warsztat MeToDa™

Wygraj kontrakt!

Technika oceny przewagi nad konkurencją


WARSZAWA 30 listopada 2015

Warsztat MeToDa™