MTD Centrum Rozwoju i Doradztwa – gwarancja sukcesu Twojej firmy

Motywujemy, szkolimy, działamy dla sukcesu Klientów od dwudziestu lat. Pozyskujemy finansowanie. Podnosimy kwalifikacje i efektywność pracy w zarządzaniu, sprzedaży, obsłudze Klienta.

MTD Centrum Rozwoju i Doradztwa – gwarancja sukcesu Twojej firmy

Motywujemy, szkolimy, działamy dla sukcesu Klientów od dwudziestu lat. Pozyskujemy finansowanie. Podnosimy kwalifikacje i efektywność pracy w zarządzaniu, sprzedaży, obsłudze Klienta.
zdjecie1

Jak zatrzymać najlepszych pracowników
i tworzyć zaangażowany zespół

Co trzecia Firma w Polsce ma kłopoty ze znalezieniem pracowników. Rozwiej swoje obawy, że odejdą od Ciebie najbardziej wartościowi ludzie.
Wyprzedź konkurencję  – naucz się skutecznie identyfikować realne potrzeby swoich  Pracowników.

Jesteś kierownikiem, menedżerem, koordynatorem zespołu?

Znasz problem słabnącego zaangażowania pracowników?

Zapraszamy Cię na unikatowy warsztat:

„Jak zatrzymać najlepszych pracowników i tworzyć zaangażowany zespół”

okok

Chcesz zatrzymać najlepszych pracowników w firmie?
Zarządzanie przez zaangażowanie jest drogą do tego celu!

zdj2

Pojęcie „zarządzanie przez zaangażowanie” spopularyzowała w Polsce M.Juchnowicz. Rozwijając teorię dynamicznego zaangażowania J.A.F. Stonera, R.E. Freedmana i D.R. Gilberta autorka definiuje je jako:

kompleksowy i dynamiczny system wpływania na zaangażowanie pracowników przez zestaw świadomych działań w kierunku tworzenia i umacniania relacji międzyludzkich i międzygrupowych, opierających się na wewnętrznych mechanizmach motywacji, wynikających ze wspólnych celów i wspólnych wartości, a także na wzajemnym szacunku i zaufaniu”

Zaangażowanie jest utożsamiane z postawą pracownika, której ważnym elementem jest siła psychologicznej identyfikacji z organizacją.

Z  raportu  Trendy  HR  2013  przygotowanego  przez  Deloittle  jednoznacznie  wynika,  że  zaangażowanie  pracowników  traktowane  jest  przez  kierownictwo  firm  w  kategoriach  priorytetu.  Problem  sformułowany  przez  badaczy  jako  „utrzymanie  zaangażowania/morale  pracowników”  został oceniony  jako  jeden  z  trzech  najważniejszych  problemów w dziedzinie HR we wszystkich regionach świata.

Emocjonalne zaangażowanie pracowników powoduje wysoką jakość ich pracy, a poczucie więzi ogranicza odpływ najbardziej wartościowych ludzi z firmy.

Nasz warsztat jest pierwszym z serii „Zarządzanie przez zaangażowanie”.

Tematem przewodnim będzie budowanie relacji Przełożony – Podwładny.

Podczas spotkania:

  • Poznasz metody skutecznego budowania zaangażowania pracownika
  • Dowiesz się w jaki sposób tworzyć relacje z pracownikami oparte na budowaniu zaangażowania
  • Dowiesz się jak rozpoznawać zaangażowanie wśród swoich podwładnych
  • Nauczysz się metod zarządzania emocjami tak, by budować skuteczny zespół oparty na dobrych relacjach
  • Poznasz najczęstsze błędy w zarządzaniu relacjami z pracownikami, których można uniknąć.

Ponieważ największy wpływ na poziom zaangażowania pracownika i efekty jego pracy ma bezpośredni przełożony, więc

POSTAW DZIŚ KROK NA DRODZE ZARZĄDZANIA PRZEZ ZAANGAŻOWANIE.

Zapraszamy już 5-go kwietnia 2017 r. w Warszawie

Warsztat jest przewidziany dla ok.10 osób.

Czas trwania warsztatu: 8 godz  + 1 indywidualna sesja coachingowa da każdego uczestnika warsztatu.

Metody pracy:

  • Prezentacje
  • Coaching grupowy
  • Ćwiczenia indywidualne i grupowe

.

Pobierz
ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

INFORMACJE DLA SFERY BUDŻETOWEJ:

*Zgodnie z art.43 ust 1 pkt 29 c Ustawy o podatku od towarów i usług VAT, (Dz.U. Nr 226, poz.1476), szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych są zwolnione z VAT.

 

Data

24 maja 2019

Koszt

PROMOCJA: 885 zł netto (standardowa cena 1250 zł netto)
MTD Centrum Rozwoju i Doradztwa Sp. z o. o.

Organizator

MTD Centrum Rozwoju i Doradztwa Sp. z o. o.
Telefon
+48 (22) 863 78 97
E-mail
mtd@mtd.biz.pl

TOP