MTD Centrum Rozwoju i Doradztwa – gwarancja sukcesu Twojej firmy

Motywujemy, szkolimy, działamy dla sukcesu Klientów od dwudziestu lat. Pozyskujemy finansowanie. Podnosimy kwalifikacje i efektywność pracy w zarządzaniu, sprzedaży, obsłudze Klienta.

MTD Centrum Rozwoju i Doradztwa – gwarancja sukcesu Twojej firmy

Motywujemy, szkolimy, działamy dla sukcesu Klientów od dwudziestu lat. Pozyskujemy finansowanie. Podnosimy kwalifikacje i efektywność pracy w zarządzaniu, sprzedaży, obsłudze Klienta.
A friendly secretary/telephone operator in an office environment.

Profesjonalna obsługa Klienta
w służbie zdrowia

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest stworzenie profesjonalnego wizerunku placówki poprzez wdrożenie systemu obsługi klienta na najwyższym poziomie.

Szkolenie skierowane jest do pracowników przychodni i rejestracji medycznej zarówno w placówkach państwowych jak i prywatnych

KORZYŚCI

Korzyścią po szkoleniu stanie się podniesienie prestiżu placówki, zwiększenie zadowolenia klienta z obsługi w danej placówce medycznej.

ZAKRES SZKOLENIA:

  • Kluczowe momenty w bezpośredniej obsłudze klienta : przyjęcie i rejestracja, oczekiwanie na wizytę, obsługa po wyjściu z gabinetu.
  • Komunikacja indywidualna z pacjentem: wykorzystanie umiejętności interpersonalnych jako klucz do zachowania milej atmosfery i unikania konfliktów z klientem
  • Profesjonalne podejście do branży: problem tajemnicy lekarskiej i etyka zawodowa w służbie zdrowia
  • Świadomość wpływu własnej postawy i zachowania na kreowanie wizerunku placówki: formy grzecznościowe w zachowaniu, takt i dyskrecja
  • Praca w stresie a organizacja czasu pracy: wpływ sprawnego zarządzania czasem pracy i zadaniami na usprawnienie obsługi klienta

W celu zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu prosimy o kontakt mailowy
lub telefoniczny.

Pobierz

ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE


WAŻNE

Powyższe szkolenie możemy zorganizować w formie zamkniętej tylko dla Państwa firmy. W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt z naszym biurem.


INFORMACJE DLA STREFY BUDŻETOWEJ:

*Zgodnie z art.43 ust 1 pkt 29 c Ustawy o podatku od towarów i usług VAT, (Dz.U. Nr 226, poz.1476), szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych są zwolnione z VAT.

Data

20 Cze 2017

Godzina:

Godzina rozpoczęcia może ulec zmianie
09:00

Koszt

1250,00 zł
MTD Centrum Rozwoju i Doradztwa Sp. z o. o.

Organizator

MTD Centrum Rozwoju i Doradztwa Sp. z o. o.
Telefon
+48 (22) 863 78 97
E-mail
mtd@mtd.biz.pl

TOP