MTD Centrum Rozwoju i Doradztwa – gwarancja sukcesu Twojej firmy

Motywujemy, szkolimy, działamy dla sukcesu Klientów od dwudziestu lat. Pozyskujemy finansowanie. Podnosimy kwalifikacje i efektywność pracy w zarządzaniu, sprzedaży, obsłudze Klienta.

MTD Centrum Rozwoju i Doradztwa – gwarancja sukcesu Twojej firmy

Motywujemy, szkolimy, działamy dla sukcesu Klientów od dwudziestu lat. Pozyskujemy finansowanie. Podnosimy kwalifikacje i efektywność pracy w zarządzaniu, sprzedaży, obsłudze Klienta.
business4

Komunikacja w biznesie

KORZYŚCI

Komunikowanie się jest procesem złożonym polegającym na przekazywaniu wiadomości pomiędzy ludźmi za pośrednictwem symboli, którymi są słowa oraz sygnały pozawerbalne, czyli wyraz twarzy, pozawerbalne dźwięki mowy, ruchy ciała, gesty. Jest to proces dwukierunkowy, w którym aktywnie uczestniczą co najmniej dwie osoby: MÓWCA I SŁUCHACZ.

CEL SZKOLENIA

To, co odróżnia nas i wyróżnia od innych stworzeń na ziemi to umiejętność mówienia – tym samym to, co umieszcza nas na szczycie ewolucji jest dla nas nieraz przekleństwem. To, że potrafimy mówić, nie zawsze oznacza, że skutecznie się komunikujemy.

ZAKRES SZKOLENIA

 • Komunikacja
 • Definicje
 • Komunikacja werbalna i komunikacja niewerbalna
 • Elementy skutecznej komunikacji
 • Systemy reprezentacji
 • Reguły wywierania wpływu
 • Proksemika
 • Aktywne i skuteczne słuchanie
 • Ułatwienie skutecznej komunikacji
 • Typy rozmówców ze względu na reprezentowane programy informacyjne
 • Umiejętności interpersonalne a doświadczenia osobiste

W celu zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu prosimy o kontakt mailowy
lub telefoniczny.

Pobierz

ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE


WAŻNE

Powyższe szkolenie możemy zorganizować w formie zamkniętej tylko dla Państwa firmy. W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt z naszym biurem.


INFORMACJA DLA STREFY BUDŻETOWEJ

*Zgodnie z art.43 ust 1 pkt 29 c Ustawy o podatku od towarów i usług VAT, (Dz.U. Nr 226, poz.1476), szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych są zwolnione z VAT.

Data

17 maja 2017

Godzina:

Godzina rozpoczęcia może ulec zmianie
Całodzienny

Koszt

1250,00 zł
MTD Centrum Rozwoju i Doradztwa Sp. z o. o.

Organizator

MTD Centrum Rozwoju i Doradztwa Sp. z o. o.
Telefon
+48 (22) 863 78 97
E-mail
mtd@mtd.biz.pl

TOP